Никола Коњевић
физика
Београд, 1940.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 26.10.2000.
За редовног члана изабран 2.11.2006.

Школска спрема
Основне и магистарске студије на групи Физичка хемија на Природно-математичком факултета Универзитета у Београду
Докторирао (1968) на Електротехничком факултету Универзитета у Ливерпулу, УК

Запослење
Институт за физику у Београду, Институт за примењену физику у Београду, Физички факултет Универзитета у Београду, пензионер, професор емеритус БУ

Чланство у одборима САНУ
Одбор за задужбине САНУ

Приступна академска беседа
„Ширење и померање спектралних линија у гасној плазми и гасним електричним пражњењима“

Чланство у стручним удружењима
Друштво физичара Србије, Европско друштво физичара

Уреднички рад
Придружени уредник часописа Journal Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Pergamon Press (1992‒2001)
У току придружени уредник часописа Journal of Applied Spectroscopy, Springer и Spectrochimica Acta, Part B, Elsevier.

Признања и награде
Октобарска награда града Бепграда, са два коаутора (1973);
Добитник националне награде за физику „Проф. др Марко Јарић“ (1999);
Рецензент године часописа Journal Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Pergamon Press (2009);
Едиторски трибут у часопису SpectrochimicaActa, Part B, Elsevier (2017).