Никола Коњевић
Физика
Београд, 1940.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 26. 10. 2000.
За редовног члана изабран 2. 11. 2006.

Школска спрема

Природно-математички факултет Универзитета у Београду, основне и магистарске студије на групи Физичка хемија; Електротехнички факултет Универзитета у Ливерпулу, УК,  докторске студије (1968)

Запослење
Институт за физику у Београду; Институт за примењену физику у Београду; Физички факултет Универзитета у Београду; пензионер, професор емеритус БУ

Чланство у одборима САНУ
Одбор за задужбине САНУ

Приступна академска беседа
„Ширење и померање спектралних линија у гасној плазми и гасним електричним пражњењима“

Чланство у стручним удружењима
Друштво физичара Србије; Европско друштво физичара

Уреднички рад
Journal Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, придружени уредник; Pergamon Press (1992‒2001); Journal of Applied Spectroscopy, Springer; Spectrochimica Acta, Part B, Elsevier, придружени уредник часописa (актуелно)

Признања и награде
Октобарска награда града Београда, са два коаутора (1973);
Националнa награде за физику „Проф. др Марко Јарић“ (1999);
рецензент године часописа Journal Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Pergamon Press (2009);
Spectrochimica Acta, Part B, Elsevier, едиторски трибут (2017)