ПЕТАР КОЊОВИЋ
Композитор;
Чуруг, 5. 5. 1883 – Београд, 1. 10. 1970

директор Загребачке опере, професор Музичке академије (Београд) и управник Музиколошког института САНУ

СКА: прави члан Академије уметности од 2. 3. 1946.

САНУ: редовни члан Одељења ликовне и музичке уметности од 22. 3. 1948; секретар Одељења ликовне и музичке уметности САН од 22. 3. 1948. до 25. 3. 1954.

Приступна беседа: Приступну беседу није одржао.

Биографија, библиографија: САН Год. 53 (1950) 169–176 и 69 (1964) 361–363 и 71 (1968) 364 и 72 (1970) 564. – Leksikon jugoslavenske muzike 1 (1984) 446–448 (Anonim). – МЕ 2 (S. Đurić Klajn). – Musiklexikon in Zwei Banden (Leipzig) 1 (1966) 499 (H. Seeger). – The New Grove Dictionary of Music and Musicians 10 (S. Đurić Klajn). – Оглед српске музичке ббл. 284–288 + 1412–1416 (В. Р. Ђорђевић). – Живот и дело П. Коњовића. САНУ 1989 [Стр. 134–137: ббл. (Е. Седак)].

Некролог: BSci. Sect. В 7 (1971) 203–204 (S. Rajičić).

Фотографија: САНУ–Ф 228, 228/1–2