РИСТО КОВАЧИЋ
историчар, педагог
Рисан, 22.5.1845 - Рисан, 22.4.1909.

учитељ (Рисан), професор гимназије (Котор) и Српске поморскре школе (Херцег Нови).

СУД: дописни члан од 30. I 1883.

Биографија, библиографија: LPJ 3 (N. R. Miljanić).

Некролог: Бока. Илустровани календар (1909) 84 (Д. Миковић).