РИСТО КОВАЧИЋ
Историчар, педагог;
Рисан, 22. 5. 1845 – Рисан, 22. 4. 1909

учитељ (Рисан), професор гимназије (Котор) и Српске поморскре школе (Херцег Нови)

СУД: дописни члан од 30. 1. 1883.

Биографија, библиографија: LPJ 3 (N. R. Miljanić)

Некролог: Бока. Илустровани календар (1909) 84 (Д. Миковић)