КРЕСТИЋ ВАСИЛИЈЕ
Историчар
Ђала (Банат), 20. 7. 1932.

редовни члан

Одељење историјских наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 7. 5. 1981.
За редовног члана изабран 25. 4. 1991.

Област рада
Национална историја новог века

Школска спрема
Филозофски факултет Универзитета у Београду, основне студије (1957); докторат, др историјских наука (1967)

Запослење
Филозофски факултет Универзитета у Београду, Катедра за националну историју новог века, редовни професор (1979) у пензији (1997)

Функције у САНУ
Секретар Одељења историјских наука (1998–2011); директор Архива САНУ

Приступна академска беседа
Саопштење: Срби и ревизија хрватско-угарске нагодбе 1873. године. Глас / САНУ. ОИН. 334:4 (1983) 51–90; беседа: Суштинска спорна питања Срба и Хрвата током историје. Глас / САНУ. ОИН. 342:8 (1993) 97–109.

Чланство у стручним удружењима
Матица српска, стални члан сарадник (од 1960); председник Савета (2020); Историјско друштво Србије

Уреднички рад
Зборник о Србима у Хрватској; Историјски гласник, главни и одговорни уредник; Српска енциклопедија, члан уређивачког одбора (до 2010); Српски биографски речник (2004–); Зборник Матице српске за историју (1979–)

Признања и награде
Награда Политике за публицистику (1991);
Октобарска награда Београда (1992);
Вукова награда Културно-просветне заједнице Србије (1994);
Вукова награда Задужбине Вука Караџића (1996);
Награда БИГЗ-а за најбољу књигу године (1996);
Специјална награда „Златни беочуг“ Културно-просветне заједнице Београда (2001); Награда „Владимир Ћоровић“ за најбољу књигу године (2002);
Награда браће Карић (2004);
Награда СКЗ из фонда Душана Баранина (2006);
Награда „Дејан Медаковић“ издавачке куће Прометеј (2012);
Наградa града Зрењанина за капиталан научно-истраживачки рад, за стваралаштво и свеукупну научну делатност (2016);
изабран за почасног грађанина Новог Кнежевца (2019)

Биографије и библиографије
Год. / САНУ 88 (1982) 349–355; 99 (1993) 505–511; 106 (2000) 411–420.