ЂОРЂЕ КРСТИЋ
Сликар;
Стара Кањижа, 18. 4. 1851 – Београд, 17/30. 10. 1907

СУД: редовни члан Одбора уметничког од 30. 1. 1884.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: ЗНМ/Б 4 (1964) 427–428 (Д. Маринковић). – НЕ 2 (В. Петровић). – EJ 5 (M. Kolarić). – BLZ 12, 288, 633. – ELU 3 (V. Đurić).

Некролог: Дело 45 (1907) 98–101 (Б. С. Николајевић). – БК 13 (1907) 1432 (Аноним). – ЛМС 247 (1908) 106–109 (Д. Ј. Илијћ).

Фотографија: САНУ–Φ 118, 118/1–3, II, III