НИКОЛА КРСТИЋ
Историчар и правник;
Вац \Угарска\, 20. 9. 1829 – Шабац, 12. 1. 1902

др права и философије, професор Лицеја (Београд); члан Апелационог суда, председник Касационог суда и државни саветник

ДСС: редовни члан од 3. 1. 1854.

СУД: редовни члан Одсека за науке историјске и државне наименован 29. 7. 1864; члан Одбора СУД и секретар Одсека за науке историјске и државне СУД од 12. 10. 1864. до 1880.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: НЕ 2 (Н. Радојчић). – EJ 4 (D. Janković). – ЕСИ 455–456 (С. Шаркић).

Некролог: СКА Год. 15 (1902) 264–271 [са ббл.] (П. П. Ђорђевић). – Нова искра 4 : 3 (март 1902) 90–91 (Аноним = П. Ф.). – Коло (Бгд) 3 (1902) 132 (Аноним). – Бранково коло 8 (1902) 96 (Аноним). – Др. Никола Крстић : споменица…. СКА 1908, стр. 477–482 (М. Ђ. Милићевић).

Фотографија: САНУ–Ф119