ФРАЊО КСАВЕР КУХАЧ
Музиколог, фолклорист и композитор;
Осијек, 20. 11. 1834 – Загреб, 18. 6. 1911

професор клавира, теорије и композиције Глазбеног завода (Загреб)

СУД: дописни члан од 24. 1. 1871.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: НЕ 2 (A. Добронић). – ÖBL 19 (1968) 333–334 (Šeper). – EJ 5 (J. As.). – ME 2 (J. As.). – LPJ 3 (A. Kozina i V. Živančević).

Некролог: БК 17 (1911) 448–449 (Аноним). – NV 20 (1911–1912) 71–72 (Uredništvo).

Фотографија: САНУ–Ф122, 122/1