ИВАН КУКУЉЕВИЋ-САКЦИНСКИ
Песник, научник и политичар;
Вараждин, 29. 5. 1816 – Пухаковец, 1. 8. 1889

намесник бански, велики жупан у Загребу и државни архивар

ДСС: кореспондентни члан од 12. 1. 1858.

СУД: дописни члан наименован 29. 7. 1864.

Биографија, библиографија: Sl. N 4, 1049–1052. – GE 21 (Anonim). – НЕ 2 (Б. Водник). – ÖBL 19 (1968) 339–340 (Šeper). – BLGS 2, 521–524 (H. Sundhaussen). – BLZ 10, 181. – ЕСИ 457–458 (A. Веселиновић).

Фотографија: САНУ–ФД–270