ПАНТЕЛЕЈМОН АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЛИШ (Пантелеймон Александрович Кулиш)
Писац, публициста и историчар;
Вороњеж, 27. 7/8. 8. 1819 – Мотроновка, 2/14. 2. 1897

професор гимназије (Петроград и Кијев) и чиновник у канцеларији тулског губернатора

СУД: дописни члан од 6. 2. 1869.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: Sl. N 4, 1054–1055 (Anonim = rа). – ЭС 16(1895) 959 (Η. С-въ). – Украшськя радянська енциклопед1я 7 (1962) 477–478 (Аноним). – СДР 203–204 (Г. Я. Сергиенко).

Фотографија: САНУ–Ф 120