ИВАН ЛАЛИЋ
Књижевник и преводилац;
Београд, 8. 6. 1931 – Београд, 28. 7. 1996

књижевник; уредник у издавачком заводу „Југославија“; уредник у издавачкој кући „Просвета“ и „Нолит“

САНУ: Одељење језика и књижевности: дописни члан од 27. 10. 1994.

Биографија, библиографија: Год. / САНУ 101 (1995) 539–569; Год. / САНУ 103 (1997) 503–514.

Признања: Октобарска награда Београда (1988); Змајева награда (1961); Нолитова награда (1969); Награда „Милош ђурић“ за превод (1978)

Некролог: Год. / САНУ 103 (1997) 561–569 (Н. Стипчевић)

Фотографија: САНУ Ф-832