СПИРИДОН ЛАМБРОС
Историчар и политичар;
Крф, 8/20. 4. 1851 – Кефисија код Атине, 23. 7/5. 8. 1919

професор универзитета (Атина), председник владе и министар просвете и црквених дела

СУД: дописни члан од 22. 11. 1881.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: BLGS 3, 5–6 (W. Puchner).

Некролог: BZ 23 (1920) 524 (А. Heisenberg). – JBAW 1919 (1920) 37–40 (A. Heisenberg). – Νέος Ελληνομνημων 14 (1920) 115–139 (Α. Σκιας).

Фотографија: САНУ–Ф124