РАЈНХАРД ЛАУЕР (LAUER REINHARD)
Историчар књижевности
Бад Франкенхаузен, 15. 3. 1935.

инострани члан

Одељење језика и књижевности

 

Чланство у САНУ
Инострани члан од 15. 12. 1988.

Област рада
Историја књижевности (славистика)

Школска спрема
Основне студије славистике, германистике и историје Источне Европе, Универзитет Марбург, Универзитет у Београду, Универзитет у Франкфурту, Слободни универзитет у Берлину (Die Freie Universität Berlin) (1954‒1960); Универзитет у Франкфурту, докторат (1960); хабилитација (1969)

Запослење
Универзитет „Георг-Август” у Гетингену, редовни професор (1970‒)

Приступна академска беседа
Предавање у САНУ, одржано априла 1990, „Песник Иво Андрић“.

Чланство у другим академијама
Академија наука у Гетингену (1980); Хрватска академија наука и уметности, дописни члан (1989); Аустријска академија наука (1995); Словеначка академија наука и уметности (2003)

Уреднички рад
Opera slavica, уредник серије