ЛАЗАР ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ
Лекар и књижевник;
Шабац, 1/13. 5. 1851 – Београд, 29. 12. 1890/10. 1. 1891

лекар округа београдског, шеф интерног одељења Опште државне болнице у Београду, санитетски пуковник, лични лекар краља Милана Обреновића

СУД: редовни члан Одбора за науке јестаственичке и математичке од 27. 2. 1883. и Одбора за ширење наука и књижевности у народ од 1883.

СКА: дописник Академије уметности од 23. 1. 1888.

Биографија, библиографија: Дод. Поменику, 78–79 (М. Ђ. Милићевић). – Споменица СЛД, 171–173 (В. Станојевић) и 390–394 (М. М. Велимировић). – НЕ 2 (В. Петровић). – LPJ 3, 600–601 (Ž. Boškov). – EJ 5 (R. Konastantinović). – ME 4 (Sv. Dimitrijević). – L. Lazarević: Sabrana dela. Šabac 1985. Knj. 3, str. 237–374 (D. Aranitović i dr.). – Le Monde slave 8 : 2 (1931) 314 (Anonim). – Сабрана дела Л. Лазаревића, 1. Бгд 1956. Стр. 584–593 (Г. Добрашиновић). – CA 49 (1951) 358–362 (Љ. Матић). – ЛМС 370 (1952) 129–135+ 209–211 + 290–293 (Ж. П. Јовановић). – Скерлић, 503–504 (Ж. П. Јовановић). – КЈ 23 : 4 (1976) 391–395 (Д. Морачић).

Некролог: Српски Сион 1 (1891) 30 (Аноним). – Јавор 18 : 2 (1891) 1 + 31 (Аноним). – Отаџбина 105–108 (1891) 1–8 (В. Ђорђевић). – СКА Год. 5 (1892) 75–77 (M. Валтровић).

Фотографија: САНУ–Ф 353, 353/1–5, VI