ДУШИЦА ЛЕЧИЋ-ТОШЕВСКИ
Психијатрија
Београд, 29. 2. 1952.

редовни члан

Одељење медицинских наука

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабрана 5. 11. 2009.
За редовног члана изабрана 5. 11. 2015.

Школска спрема
Медицински факултет Универзитета у Београду, доктор медицинских наука, субспецијалиста психотерапије

Запослење
Институт за ментално здравље

Чланство у одборима САНУ
Одбор за јавно здравље

Приступна академска беседа
„Рат и мир у психијатрији“ (11. 5. 2016)

Чланство у стручним удружењима
Краљевски колеџ психијатара Велике Британије; Америчка психијатријска асоцијација, истакнути сарадник (distinguished Fellow); Европскa психијатријскa асоцијацијa, сарадник (fellow); Светскa психијатријскa асоцијацијa, почасни члан; Удружењe психијатара Источне Европе и Балкана, председник; Удружење психијатара Србије, председник; Advisory Board of World Social Psychiatry (члан); European Association of Professors Emeriti (члан)

Уреднички рад
Психијатрија данас, главни уредник; члан уредништва неколико иностраних часописа; Tasman’s Psychiatry, 5. издање, издавач  Спрингер, уредник;

Признања и награде
Медаља за показану изузетност у струци (Вашингтон, 2008);
Повеља за унапређење менталног здравља (Москва, 2009);
Сократов орден за руковођење за Best Institute in Science and Education (Лондон, 2014)