МАРКО ЛЕКО
Хемичар;
Београд, 5/17. 9. 1853 – Београд, 4. 11. 1932

др хемије, професор Велике школе (Београд) и председник Црвеног крста

СУД: редовни члан Одбора за науке јестаственичке и математичке од 30. 1. 1884.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: Мали поменик 170–172 (Л. Лазаревић). – НЕ 2 (В. Његован). – В. Шолаја и A. Магдић: Инжењери у књаж. и краљ. Србији. Бгд. 1994. – ГХДЗ(1932) 139–140 (Аноним). – Хемија у Србији у 19. веку. Бгд 1989. Стр. 107–115 (С. Лазаревић-Бојовић).

Некролог: ГХД 3 (1932) 127–140 (С. Михолић). – СКА Год. 41 (1933) 141 (Б. Гавриловић).

Фотографија: САНУ–Ф 126, 126/1–4