МЛАДЕН ЛЕСКОВАЦ
Историчар књижевности и преводилац;
Стари Сивац (општина Кула), 1. 1. 1904 – Нови Сад, 25. 12. 1990

професор универзитета: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, редовни (од 1954), декан (1955/56)

САНУ: Одељење литературе и језика=Одељење језика и књижевности: дописни члан од 5. 12. 1963; редовни од 28. 5. 1970.

Приступна беседа: саопштење: Проблеми око израде историје југословенских књижевности. Посебна издања / САНУ. Споменица 377 : 26 (1964) 131–137. Беседа: Јован Пачић. Посебна издања / САНУ. Споменица. 452 : 55 (1972) 45–56.

Биографија, библиографија: Год. / САНУ 70 (1965) 425–433; 85 (1979) 345–350; 96 (1990) 475–478.

Одбори: Одбор за критичка издања српских писаца, председник; Одбор за романтизам и његове претходнике у уметности и култури; Одбор за фототипска издања

Признања: Награда владе НР Србије (1949); Награда Савеза књижевника Југославије (1954); Октобарска награда Новог Сада (1961); Седмојулска награда Србије (1976); Награда Вукове задужбине (1990); Орден рада са црвеном заставом (1965)

Некролог: Год. / САНУ 97 (1991) 463–464 (Д. Медаковић)

Фотографија: САНУ Ф–599