ШИМЕ ЉУБИЋ
Tеолог, археолог, историчар и политичар;
Стариград на Хвару, 24. 5. 1822 – Стариград на Хвару, 19. 10. 1896

професор гимназије, управник Народног музеја (Загреб) и кустос Археолошког музеја (Сплит)

СУД: дописни члан од 6. 2. 1869.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: Дод. Поменику, 83 (М. Ђ. Милићевић). – Нумизматичар 2 (мај 1935) 37–40 (Φ. Политео). – НЕ 2 (В. Новак). – BLGS 3 (1979) 39–41 (М. Stoy). – EJ 5 (К. Vinski Gasparini). – ELU 3 (F. Buntak). – OBL 23 (1971) 255 (Šeper). – LPJ 3 (V. Živančević). – ЕСИ 472 (A. Веселиновић). – Lj. JAZU 2 (1887) 96–97 (Anonim). – BLZ 10, 193.

Некролог: БК 2 (1896) 1344 (Аноним). – Дело 12 (1896) 643 (Аноним)

Фотографија: САНУ–Ф 127