Љубинко Раденковић
Филологија, фолклористика, етнолингвистика
Плужина код Сврљига, 2. 10. 1951.

дописни члан

Одељење језика и књижевности

 

Чланство у САНУ
За дописног члана избран 8. 11. 2018.

Школска спрема
Филолошки факултет Универзитета у Београду, основне студије (1974), магистар филолошких наука (1978); Филозофски факултет Универзитета у Београду, доктор етнолошких наука (1990).

Запослење
Балканолошки институт САНУ (до октобра 2018)

Чланство у одборима САНУ
Академијски одбор за српско питање; Одбор за српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и књижевностима (председник); Одбор за народну књижевност (председник); Одбор за ономастику; Одбор за дијалектолошке атласе.

 Функције у САНУ и другим институцијама
Координатор два пројекта у Огранку САНУ у Нишу: „Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије“ и „Говорни и стандардни језик у јавној комуникацији у Нишу“; члан Научног већа Института за српски језик САНУ; члан Националног савета за научни и технолошки развој Републике Србије (од 2023).

Чланство у стручним удружењима
Комисија за фолклор при Међународном комитету слависта; Етнолингвистичка комисија при МКС.

Уреднички рад
Расковник, главни и одговорни уредник (1982-2000), Balcanica Балканолошког института САНУ, главни и одговорни уредник (2003-2005); члан Уредништва Зборника Матице српоске за славистику (2013-); члан Уредништва годишњака Беларускi фальклор (Минск); члан Уређивачког савета словеначко-италијанског часописа Studia mythologica Slavica (Љубљана).

Награде и признања
Награда за животно дело Етнографског музеја у Београду „Боривоје Дробњаковић“ (2021).