Љубинко Раденковић
Филологија, фолклористика, етнолингвистика
Плужина код Сврљига, 2. 10. 1951.

дописни члан

Одељење језика и књижевности

 

Чланство у САНУ
За дописног члана избран 8. 11. 2018.

Школска спрема
Филолошки факултет Универзитета у Београду, основне студије (1974), магистар филолошких наука (1978); Филозофски факултет Универзитета у Београду, доктор етнолошких наука (1990)

Запослење
Балканолошки институт САНУ (до октобра 2018)

Чланство у одборима САНУ
Одбор за народну књижевност; Одбор за ономастику; Одбор за дијалектолошке атласе

Чланство у стручним удружењима
Комисија за фолклор при Међународном комитету слависта; Етнолингвистичка комисија при МКС

Уреднички рад
Расковник, главни и одговорни уредник (1982–2000); Balcanika Балканолошког института САНУ, уредник (2003‒2005); члан Уредништва Зборника Матице српске за славистику (2013−); Studia mythologica Slavica (Љубљана), члан Уређивачког савета