Милан Лојаница
Aрхитект (дипл. инж. арх)
Београд, 8.1.1939.

редован члан

Одељење уметности

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 30. 10. 2003.
За редовног члана изабран 5. 11. 2009.

Област рада
Архитектура, урбанизам

Школска спрема
Архитектонски факултет у Београду

Запослење
Архитектонски факултет у Београду, редовни професор (од 1988), ванредни (од 1979), доцент (од 1975); последипломска настава (1994−2004), област: Архитектонско урбанистичко пројектовање, Процес пројектовања

Функције у САНУ
Одељење ликовне и музичке уметности, секретар (од 2011. до 2023); члан Председништва САНУ (од 2011. до 2023); председник Одбора за Речник појмова из области ликовних уметности (од 2006)

Приступна академска беседа
„О говору архитектонских идеја и облика“, Глас САНУ, СDХVI, књ. 9. (27. 5. 2010), објављено у „Рад, дела, коментари“, Академија архитеката Србије, Беогад (2001)

Чланство у другим академијама
Академија архитеката Србије, члан од оснивања (1994); Инжењерска академија Југославије/Академија инжењерских наука Србије, редовни члан (од 1998)

Чланство у стручним удружењима
Савез архитеката Србије (САС); Асоцијација српских архитеката; Удружење архитеката Београда; Удружење универзитетских професора; Инжењерска комора Србије

Уреднички рад
Главни и одговорни уредник Речника појмова из области ликовних уметности и архитектуре, САНУ (2006−2019); Уређивачки одбор Српске енциклопедије – област култура, уметност, архитектура (2007–2011), Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике

Одбори
Одбор за Речник појмова из области ликовних уметности; Одбор Фонда за научна истраживања у области науке и уметности САНУ; Одбор Удружења универзитетских професора и научника Србије

Признања и награде
Бројне највише награде на архитектонско-урбанистчким  конкурсима у земљи и иностранству;
Октобарска награда Београда (1971);
Признање Народног Савета града Варшаве за унапређење и развој архитектуре и урбанизма (1972);
Признање студената Београдског универзитета за допринос развоју универзитетске наставе (1973);
Октобарска награда Београда за архитектуру (1982);
Велика награда Савеза архитеката Србије за укупно дело (1982);
Награда удружења универзиетских професора и научника Србије (2010);
Повеља Асоцијације српских архитеката за животно дело (2011);
Награда инжењерске коморе Србије за животно дело (2016);
Повеља Савеза инжењера и техничара  (2018);
Годишња награда УАС за најуспешније дело из свих области архитектуре реализовано у 2017. години;
Награда 40. Салона архитектуре  – „Поље будућности“ у категорији архитектуре (2018);
Номинација за међународну награду Европске уније за савремену архитектуру – MIES AWARD 19 (2018)

Биографије и библиографије
Годишњаци САНУ и документација ОЛМУ; ФОРУМ + јубиларни бр. 50/06.2005, часописа Савеза архитеката Србије