АЛЕКСАНДАР ЛОМА
Филолог
Ваљево, 2. 3. 1955.

редовни члан

Одељење језика и књижевности

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 30. 10. 2003.
За редовног члана изабран 1. 11. 2012.

Област рада
Филологија и лингвистика, грецистика, индоевропеистика, славистика, палеобалканистика, етимологија, ономастика, компаративна митологија

Школска спрема
Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за класичне науке, основне студије (1978), магистарске студије (1986) и докторат (1988);
стручно усавршавање: Минхен (1984; 1989–1992, стипендиjа Александер фон Хумболт фондације) и Солун (2000)

Запослење
Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за класичне науке, редовни професор

Чланство у стручним удружењима
Етимолошка комисија Међународног славистичког комитета, председник (2003–2008);

Уреднички рад
Научни руководилац пројекта и главни уредник Етимолошког речника српског језика; Главни уредник часописа Ономатолошки прилози; члан Издавачког одбора Европског лингвистичког атласа (ALE) и Морфонолошке комисије Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА)

Награде
Награда „Александар Белић” за наjбољи рад младог лингвисте (1987);
Награда Вукове задужбине за науку, „Пракосово: словенски и индоевропски корени српске епике“ (2002);
Награда Славистичког друштва Србије „Павле и Милка Ивић”, „Топонимија Бањске хрисовуље“ (2015)