МИЛИСАВ ЛУТОВАЦ
Географ;
Дапсић (код Берана), 7. 3. 1901 – Београд, 10. 8. 1988

професор универзитета: Филозофски факултет Универзитета у Београду (шеф катедре за етнологију); научни саветник у Географском институту САН (1948–1961)

САНУ: Одељење природно-математичких наука: дописни члан од 21. 12. 1961; Одељење друштвених наука: дописни члан од 16. 4. 1963; редовни од 21. 3. 1974; директор Географског института САНУ (1972–1978)

Приступна беседа: Односи антропогеографије и привредне географије. Глас / САНУ. ОДН. 307 : 20 (1978) 364–371. Одржана 19. 11. 1974.

Биографија, библиографија: Год. / САНУ 68 (1963) 227–229; 81 (1976) 157-159; 94 (1988) 389–392.

Одбори: Етнографски одбор, председник (од 1984); Одбор за проучавање села; Одбор за проучавање становништва; Одбор за објављивање преписке Јована Цвијића; Одбор за проучавање Косова; МАО за израду историјско-географског речника и атласа југословенских земаља у средњем и 16. веку, председник (1970–1988)

Признања: Медаља „Јован Цвијић“ Српског географског друштва (1966); Тринаестојулска награда Црне Горе (1968); Седмојулска награда Србије (1982)

Некролог: Год. / САНУ 95 (1989) 705–706 (А. Урошевић)

Фотографија: САНУ Ф-606