МАТИЈА ЗИЉСКИ МАЈАР
Теолог и писац;
Виденче, 7. 2. 1809 – Праг, 31. 7. 1892

свештеник у Корушкој

ДСС: кореспондентни члан од 13. 1. 1863.

СУД: дописни члан наименован 29. 7. 1864.

Биографија, библиографија: НЕ 2 (И. Графенауер). – SBL 5 (1933) 15–19 (Anonim = Mr). – LPJ 4 (S. Janež, F. Dobrovoljc)

Фотографија: САНУ–Ф36