ВЛАДИМИР МАЈЕР
Геолог;
Сисак, 14. 9. 1922 – Загреб, 4. 2. 2012

професор универзитета: Рударско-геолошко-нафтни факултет у Загребу, редовни (од 1964)

САНУ: Одељење природно математичких наука: члан ван радног састава од 15. 12. 1988; поднео захтев да буде разрешен чланства у САНУ писмом од 26. 8. 1991; Одељење за математику, физику и гео-науке: инострани члан од 17. 12. 1998.

Одбори: Међуакадемијски одбор за геодинамику и геохронологију САНУ = Одбор САНУ за геодинамику земљине коре и горњег омотача

Признања: Награда Руђер Бошковић (1975); Награда за животно дело СР Хрватске (1987)