МАТЕ МАЈОР (Major Mate)
Инжењер архитектуре;
Баја, 3. 8. 1904 – Будимпешта, 12. 4. 1986

архитекта; професор Универзитета у Будимпешти

САНУ: Одељење ликовне и музичке уметности: инострани члан од 4. 11. 1965.

Признања: Мађарска награда за архитектуру

Фотографија: САНУ Ф-610/1