АНДРЕ МАЛРО (Malraux Andre)
Књижевник, историчар уметности, политиколог;
Париз, 3. 11. 1901 – Париз, 23. 11. 1976

књижевник и политичар; министар за информације у француској влади (1945–1946); министар за културу (1959–1969)

САНУ: Одељење језика и књижевности: инострани члан од 16. 12. 1971

Признања: Гонкурова награда за роман „Људска судбина“ (1983)

Фотографија: САНУ Ф-614/2