АТАНАС МАНАКИС
, ? - , ?

Генерални конзул грчки у Србији

ДСС: кореспондентни члан од 8. 1. 1861.