ВОЈИСЛАВ МАРИЋ
Математичар
Нови Сад, 12. 1. 1930 – Нови Сад, 1. 8. 2021.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана ВАНУ изабран 3. 12. 1987.
За дописног члана САНУ изабран 29. 5. 1991.
За редовног члана САНУ изабран 26. 10. 2000.

Област рада
Математичка анализа

Школска спрема
Природно-математички факултет Универзитета у Београду, основне студије (1952);  Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву, докторат (1957)

Запослење
Факултет техничких наука у Новом Саду, редовни професор (од 1971) у пензији

Функције у САНУ
Секретар Огранка САНУ у Новом Саду (1995−2015); члан Комисије за издавачку делатност, Комисије за Статут и Савета Галерије САНУ

Приступна академска беседа
„О регуларно променљивим функцијама Јована Карамате“, саопштење у ВАНУ (29. 1. 1992);
„О асимптотици решења алгебарских и диференцијалних једначина у Хардијевом пољу“,  беседа у САНУ (24. 5. 2001)

Чланство у другим академијама
Европска академија наука и уметности (од 1998)

Чланство у стручним удружењима
Матица српска, члан Управног одбора; Друштво математичара Војводине; Друштво математичара Србије; Друштво математичара, физичара и астронома Војводине; Америчко математичко друштво; Америчко национално географско друштво; Европско математичко друштво; Академија за нелинеарне науке из Москве

Уреднички рад
Српска енциклопедија, уредник струке (математика, физика, астрономија); Српски биографски речник, уредник струке; члан Уређивачког одбора едиције Сабрана дела Јована Карамате где је уредио књигу „Jovan Karamata: Selected Papers“, Београд (2009); Mathematical Reviews, стални референт; Zentralblatt für Mathematik, стални референт

Признања и награде
Октобарска награда Новог Сада (1971);
Награда ослобођења Војводине (1989);
Златна плакета за животно дело Удружења универзитетских професора и научника Србије у Новом Саду (2002);
Повеља поводом 50 година постојања Факултета техничких наука за изузетан допринос развоју ФТН (18. 5.  2010)