ЗВОНКО МАРИЋ
Физичар;
Бујановац, 2. 11. 1931 – Београд, 18. 10. 2006

руководилац лабораторије за теоријску физику Института за физику (1972–1977); научни саветник Института за физику (од 1977)

САНУ: Одељење природно-математичких наука: дописни члан од 12. 12. 1985; редовни члан од 25. 4. 1991; Одељење за математику, физику и гео- науке: редовни од 8. 6. 1998; члан Председништва САНУ изабран 29. 5. 2003; члан Управног одбора Фонда за научна истраживања САНУ од 3. 6. 2004.

Приступна беседа: саопштење: О вези између механизама нуклеарних реакција на средњим енергијама и теорије нуклеарних сила. Глас / САНУ. Одељење природно-математичких наука. 353 : 52 (1988) 153-160. Беседа: Тумачење квантне теорије. Глас / САНУ. Одељење природно-математичких наука. 371 : 57 (1993) 5–14. Беседа одржана 11. 5. 1992.

Биографија, библиографија: Год. / САНУ 92 (1986) 473–478; 102 (1996) 393–397; 109 (2003) 297–301.

Одбори: Одбор за физику и технику тешких јона; Међуакадемијски одбор за вредновање умног стваралаштва; Међуакадемијски одбор за проучавање живота и рада научника Србије као и научника српског порекла ван Србије; Фонд за научни рад САНу, члан Управног одбора

Признања: Нолитова награда (1986)