ДРАГОСЛАВ МАРИНКОВИЋ
Еволуциона биологија; генетика; биоетика, антропологија
Београд, 21. 1. 1934.

редовни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 23. 10. 1997.
За редовног члана изабран 30. 10. 2003.

Школска спрема
Природно-математички факултет Универзитета у Београду, oсновне студије (1957), магистарске студије (1960), смер Екологија и биологије понашања; докторске студије (1965) смер Популациона генетика; Рокфелеров универзитет у Њујорку, постдокторско усавршавање (1965‒1967);  Калифорнијски универзитет у Дејвису, постдокторска специјализација (1973/1974)

Запослење
Природно-математички факултет Универзитета у Београду, асистент (од септембра 1959); доцент генетике (од јануара 1968); Катедра за генетику и еволуцију на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду, ванредни професор и шеф катедре (од 1974); редовни професор (од 1. 2. 1981); пензионисан (2001)

Функције у САНУ
Заменик секретара Одељења хемијских и биолошких наука (2002‒2006)

Чланство у одборима САНУ
Одбор за биологију Одељења хемијских и биолошких наука; Архив САНУ; Финансије; Академијски одбор за проучавање живота и рада научника у Србији и научника српског порекла; Репродуктивна биологија; Академијски одбор „Човек и животна средина“; председник Комисије САНУ за доделу стипендија за усавршавања у Шведској, према легату Р. и М. Ђермановића, које се остварује преко Краљевске шведске академије наука; почасни председник Национакног комитета за биоетику Унеска са седиштем у САНУ

Приступна академска беседа
„Оквири и границе генетичке варијабилности“ (април 1998)

Чланство у стручним удружењима
Српско биолошко друштво; Друштво генетичара Србије; Антрополошко друштво Србије; Друштво биоетичара Србије; члан неколико стручних удружења у Европи и САД

Уреднички рад
Коаутор и уредник више средњошколских и универзитетских уџбеника, неколико монографија у издању САНУ и књига из области биоетике; Генетика; Архив биолошких наука; Гласник Антрополошког друштва Србије; Facta Universitatis; The Open Zoology journal, члан редакција; Animal Behaviour; Global Bioethics, рецензент

Признања и награде
Орден рада са златном звездом (1985);
Априлска награда студената БУ (1964; 1989);
Повеља за допринос развоју и раду Антрополошког друштва Србије;
Платинаста плакетa Српског биолошког друштва;
Награда „Проф. др Војислав Стојановић“ Удружења универзитетских професора и научника Србије;
почасни члан Биоетичког друштва Србије;
члан Међународног Форума Унескових наставника биоетике

Биографија и библиографија
Годишњак САНУ CIV за 1997, 1998, стр. 431‒458; CIX зa 2002, 2003, стр. 461‒468; CXV за 2008, 2009, стр. 311‒320. Библиографија радова академика Драгослава Маринковића, САНУ ОХБН књига XV, str. 1‒96, 2015., Билтен САНУ 2015, 18.