Драгослав Маринковић
Еволуциона биологија; Генетика; Биоетика, Антропологија
Београд, 1934.

редовни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

 

Чланство у САНУ
За дописног члана примљен 23. октобра 1997. године.
За редовног члана изабран 30. октобра 2003. године.

Школска спрема
Дипломирани биолог на Прир.мат. фак. Унив. у Београду, 1952-57.год.
Магистратура екологије и биологије понашања 1960.год.
Доктор биолошких наука – популациона генетика, 1965.год.
Постдокторско усавршав. на Рокфелеровом Унив. у Њујорку 1965-67.г.
Постдокт. специјализација на Калифорнијском Унив. у Дејвису 1973/74.

Запослење
Асист. Прир.мат.фак. Унив. Бгд. септ.1959.г.; Доцент Генетике јан.1968; В.проф.и Шеф Катедре за генетику и еволуцију 1974; Ред.проф. од 1.фебруара 1981.год. У пензији од 2001.год. Дописни члан САНУ од 1997., редовни од 2003.год.

Функције у САНУ
Зам.Секретара Одељења хемијских и биолошких наука 2002-2006.год.

Чланство у одборима САНУ
Члан Одбора за Биологију ОХБН, Архив, Финансије, Српски научници, Репродукт.биологија, Заштита средине. Предс. Комисије „Ђермановић“ за стипендије Шведске Краљ. Акад. Наука; Поч. предс. Нац.комитета за биоетику УНЕСКО-а са седиштем у САНУ.

Приступна академска беседа
Пред Одељењем хемијских и биолошких наука, у Априлу 1998.год., тема: „Оквири и границе генетичке варијабилности“

Чланство у стручним удружењима
Српско биолошко друштво; Друштво генетичара Србије; Антрополошко друштво Србије. Друштво биоетичара Србије.Раније-неколико стручних удружења у Европи и САД.

Уреднички рад
Коаутор и уредник више средњешколских и универзитетских уџбеника, неколико монографија у издању САНУ, књига из области Биоетике.

Признања и награде
Орден рада са златном звездом 1985.г.; Априлска награда студената БУ 1964, 1989г.; Почасни члан више истакнутих удружења; Бројне Плакете.

Биографија и библиографија
У: Годишњак САНУ CIV за 1997, 1998, стр. 431-458; CIX зa 2002, 2003, стр. 461-468; CXV за 2008, 2009, стр. 311-320.“Библиографија радова академика Д.М.“, САНУ ОХБН књига XV, str. 1-96, 2015. Билтен САНУ 2015-18.