ЈОВАН МАРИНОВИЋ
Државник;
Сарајево, 1821 – Вије сир Мер, 30. 7. 1893

председник Државног савета, посланик у Паризу

ДСС: редовни члан од 26. 8. 1845; казначеј ДСС 1842; 1846/47.

СУД: редовни члан Одсека за науке државне и историјске наименован 29. 7. 1864.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: Дод. Поменику, 84–85 (М. Ђ. Милићевић). – НЕ 2 (С. Јовановић). – Савременици и последници Ρ 425/6 (В. Алексијевић)

Некролог: СКА Год. 7 (1894) 190–198 (M. Ђ. Милићевић)

Фотографија: САНУ–Ф 129, 129/1–3