МИЛОСАВ МАРЈАНОВИЋ
Математика – топологија, дидактика математике
Никшић (Црна Гора), 24. 8. 1931.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 1976. године
За редовног члана изабран 1991. године.

Школска спрема
Природно-математички факултет Универзитета у Београду, основне и докторске студије;
Математички институт Пољске академије наука, под руководством Ј. Микусињског (J. Mikusinski) и Р . Сикорског (R. Sikorski), специјализација (1959/1960);
Гејнсвилски универзитет (University of Gainsville, USA), научни рад везан за семинар Ј. де Грота (J. de Groot), постдокторске студије (1967/1968)

Запослење
Природно-математички факултет Универзитета у Београду, професор у пензији

Чланство у одборима САНУ
Члан академијског Одбора за образовање

Приступна академска беседа
„Простори затворених скупова“ (11. 5. 1992) М. Марјановић//Глас/САНУ, Одељење природно-математичких наука, ISSN 0374–7956.371: 57(1993), 15–27.

Чланство у стручним удружењима
Почасни члан Друштва математичара Србије

Уреднички рад
The Teaching of Mathematics, Друштво математичара Србије, главни уредник

Признања и награде
Октобарска награда града Београда (1973)

Биографија и библиографија
Годишњак САНУ, 84 (1978) 451‒453; 94 (1988) 439‒440; 103 (1997) 329‒330; 112 (2006) 341–344.