Милосав Марјановић
Математика – топологија, дидактика математике
Никшић (Црна Гора), 1931.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
Дописни члан САНУ 1976. године, редовни члан 1991. године

Школска спрема
Дипломирао и докторирао на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду, специјализација школске 1959/60. у Математичком институиту Пољске академије наука, под руководством Ј. Микусињског (J. Mikusinski) и Р . Сикорског (R. Sikorski), пост-докторске студије школске 1967/68. на Гејнсвилском универзитету (University of Gainsville, USA), научни рад везан за семинар Ј. Де Грота (J. de Groot).

Запослење
Професор Универзитета у Београду у пензији

Чланство у одборима САНУ
Члан Академијског одбора за образовање

Приступна академска беседа
Простори затворених скупова: приступна академска беседа одржана 11. маја 1992. године/М. Марјановић//Глас/САНУ, Одељење природно-математичких наука, ISSN 0374 – 7956.371: 57(1993), 15 – 27.

Чланство у стручним удружењима
Почасни члан Друштва математичара Србије

Уреднички рад
Главни уредник часописа The Teaching of Mathematics, издаје Друштво математичара Србије

Признања и награде
Октобарска награда града Београда за 1973. годину

Биографија и библиографија
Годишњак / САНУ. 84 (1978) 451-453; 94 (1988) 439-440; 103 (1997) 329-330; 112 (2006) 341–344.