Слободан Б. Марковић
Географија (физичка географија, палеоклима)
Зрењанин, 15.11.1970.

дописни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 5. 11. 2015.

Школска спрема
Докторирао (2000) на Природно-математичком факултету у Новом Саду

Запослење
Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, редовни професор од 2009. Шеф Катедре за физичку географију (2006‒2009. и 2015‒2018)

Чланство у стручним удружењима
Председник Loess Focus Group, International Union for Quaternary Research (INQUA); национални представник у PAGES International Geosphere-Biosphere Programm и International Board of INQUA; члан Commission for European Quaternary Stratigraphy of INQUA, European Geoscience Union и Српског географског друштва.

Уреднички рад
Члан уређивачког одбора: Quaternary International (2012‒2015), Open Geosciences, Acta Geographica Sloveninca; главни и одговорни уредник Geographiсa Pannonica (2005‒2007), Georeview, Journal of Environmental Geography, Зборника радова Географског института САНУ „Јован Цвијић“ и Вісник Львівськогоуніверситету, Серіягеографічна.

Одбори
Одбор за крас и спелеологију (председник), Одбор за науку и Одбор за динамику климатског система земље и дело Милутина Миланковића.

Признања и награде
Сертификат за изузетан допринос унапређењу квалитета часописа Quaternary International (2013)