Миодраг Марковић
Историчар уметности
Гацко, 10.12.1962.

редовни члан

Одељење историјских наука

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 5. 11. 2015.
За редовног члана изабран 4. 11. 2021.

Школска спрема
Филозофски факултет Универзитета у Београду, одељење за историју уметности, основне студије (1988), постдипломске студије, смер Историја уметности средњег века (1998),
докторске студије (2005)
У току летњег триместра 1999. године усавршавао се у истраживачком институту Dumbarton Oaks Универзитета Харвард, Вашингтон.

Запослење
Филозофски факултет Универзитета у Београду, одељење за историју уметности,
асистент-приправник (1990−1999), асистент (1999−2005), доцент (2005−2010), ванредни професор (2010−2015), редовни професор (од 2015); Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, катедра за општу књижевност и библиотекарство, стални гостујући професор (2005−2010, 2014−2016); Окајама универзитет у Јапану (мај 2004); Аристотелов универзитет у Солуну (мај 2009), гостовао по позиву; Институт за историју уметности Филозофског факултета у Београду, управник (2010−2018)

Чланство у одборима САНУ
Одбор за образовање; Одбор за науку; Одбор за Аудиовизуелни архив САНУ; Одбор за сарадњу са нашим научницима и уметницима у иностранству; Одбор за културу и уметност; Одбор за проучавање Косова и Метохије; члан Управног одбора Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности; члан Византолошког одбора Одељења историјских наука САНУ; члан и председник Одбора за историју уметности Одељења историјских наука САНУ; члан Стручног савета Галерије ликовне  и музичке уметности; члан Стручног савета Галерије науке и технике

Приступна академска беседа
Приступно предавање „Уметност српских земаља у XI веку“, на V редовном скупу Одељења историјских наука САНУ (25. 5. 2016)

Чланство у стручним удружењима
Одбор Одељења за ликовне уметности Матице српске и Косовскометохијског одбора Матице српске; Научно веће Византолошког иснтитута САНУ; Научно веће Института за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду; члан и потпредседник Српског комитета за византологију; Управни одбор Народног музеја у Београду, члан; дописни члан Одбора директора Међународног центра средњовековне уметности (Associate of the Board of Directors of the International Center of Medieval Art) при Метрополитен музеју уметности у Њујорку (2014−2018); члан Управног одбора Источноевропског историјског друштва из Сочија; члан Међународног комитета за историју византијске уметности, основаног под окриљем Међународног уружења за византијске студије (International Committee of the History of Byzantine Art under the auspices of the International Association of Byzantine Studies); члан Организационог одбора 23. Међународног конгреса византолога, Београд (2016); стални члан Организационог комитета Међународног научног скупа „Ниш и Византија“ који се одржава сваке године у Нишу; члан и потпредседник Матичног научног одбора за историју, археологију и етнологију Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; члан Националног савета за културу Републике Србије (фебруар 2019−)

Уреднички рад
Зограф, главни уредник (2008−2016); члан Стручне редакције за уметност и архитектуру „Српске енциклопедије“ коју издају Матица српска и САНУ; члан редакције Речника појмова ликовних уметности и архитектуре који издају САНУ и Завод за уџбенике;
Зограф; Зборник Народног музеја у Београду; Зборник за ликовне уметности Матице српске; Зборник радова Византолошког института; Зборник Ниш и Византија;  електронски часопис  East European History који се публикује у Сочију, члан редакције;
члан научног одбора серије за византијске студије Byzantina Lupiensia, чији су оснивачи Италијански центар за студије раног средњег века (CISAM) у Сполету  и Одељење за културно наслеђе Универзитета у Лечеу; уредник каталога изложбе (с Драганом Војводићем)  Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији. Идентитет, значај, угроженост, Београд (2017); уредник (с Драганом Војводићем) Зборника радова Уметничко наслеђе српског народа на Косову и Метохији. Историја, идентитет, угроженост, заштита, Београд (2017)

Признања и награде
Специјално признање 63. Међународног београдског сајма књига за књигу „Уметничко наслеђе српског народа на Косову и Метохији“ уредника Драгана Војводића и Миодрага Марковића, у издању Српске академије наука и уметности из Београда (2018)

Биографија и  библиографија
Миодраг Марковић, дописни члан, Годишњак САНУ CXII, за 2015, Beograd 2016, 579–586 (приредила  К. Игњатовић-Јововић);
https://fvm.academia.edu/MiodragMarkovi%C4%87