ЈОВАН МАШИН
Лекар;
Церхеловица, 1820 – Београд, 24. 12. 1884

др медицине и хирургије и физикус у Београду; оснивач Српског лекарског друштва, члан Санитетског војног комитета

ДСС: редовни члан од 21. 2. 1862.

СУД: редовни члан Одсека за науке природословне и математичке наименован 29. 7. 1864.

Биографија, библиографија: Споменица СЛД, 229 (В. Станојевић)

Некролог: СН 24. XII 1884, 3/9. – Гл. СУД 62 (1885) Додатак, стр. 2 (В. Јовановић) + 23 (J. Бошковић)

Фотографија: САНУ–Ф 40