МИОДРАГ МАТЕЉЕВИЋ
Математичар
Ваљево, 28.11.1949.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 1. 11. 2012.
За редовног члана изабран 8. 11. 2018.

Школска спрема
Природно-математички факултет Универзитета у Београду, основне студије (1973), магистарске студије (1976) и докторат (1979)

Област рада
Комплексна анализа, хармонијска анализа, квазиконформна пресликавања, Тајхмилерови (Teichmüller) проблеми

Запослење
Математички факултет Универзитета у Београду, редовни професор (од 1995); шеф Катедре за комплексну анализу; продекан (од 1995); декан (биран 2007. и  2011. године)

Уреднички рад
Filomat, Applicable Analysis and Discrete Mathematics, The Journal of Aanalysis, Publications de l’Institut Mathematique, Kragujevac Journal of Mathematics, члан редакција; рецензент y следећим часописима ca Tомсон-Ројтерсове (Thomson Reuters) JCR (SCI) листе: Journal d’ Analyse; Const. Aprox; Potential Analysis; ROMP; J. Math. Anal. Appl; Izrael J; Ann. Acad. Sci. Fenn. Math; Complex variables; Results Math; Journal of Approximation Theory; Filomat; J. Lond. Math. Soc; Proc. Amer. Math. Soc; Proc. Edinb. Math. Soc

Признања и награде
Награда града Београда за уџбеник-монографију „Комплексне функције 1&2“ (2006);
Награда Департмана за математику Индијског института за технологију у Мадрасу, Ченај, Индија (2009);
Награда „Проф. др Војислав Стојановић“ Удружења универзитетских наставника и научника Србије (2010)