ДУШАН МАТИЋ
Књижевник, књижевни критичар и преводилац;
Ћуприја, 31. 8. 1898 – Београд, 12. 9. 1980

књижевник, ректор Академије за позоришну уметност у Београду (1948–1960); редовни професор Академије за позориште, филм, радио и телевизију

САНУ: Одељење литературе и језика=Одељење језика и књижевности: дописни члан од 16. 12. 1965; редовни члан од 28. 5. 1970.

Приступна беседа: саопштење: Жути зид. Његов портрет : (одломци). Посебна издања / САНУ. Споменица. 452 : 30 (1967) 147–153. Беседа: Писање и говор. Посебна издања / САНУ. Споменица. 452 : 30 (1972) 75–82.

Признања: Седмојулска награда СР Србије (1960, 1966); Награда АВНОЈ-а (1975); Октобарска награда за књижевност и преводилаштво (1978)