ЂОВАНИ МАВЕР (Maver Giovanni)
Историчар књижевности;
Корчула, 18. 2. 1891 – Рим, 12. 7. 1970

професор универзитета (од 1930): Универзитет у Риму (словеснка филологија)

САНУ: Одељење литературе и језика=Одељење језика и књижевности: дописни члан од 17. 12. 1959; инострани према Закону о САНУ од 28. 6. 1960.

Некролог: Гласник / САНУ 22 (1971) 175–176 (М. Ибровац)

Фотографија: САНУ Ф–607