МИЛОРАД МЕДАКОВИЋ
Новинар и историчар;
Звониград, ???????? 1824 – Београд, 14/26. 3. 1897

секретар и војвода код кнеза Данила и чиновник руског посланства у Београду

ДСС: редовни члан од 13. 1. 1863.

СУД: почасни члан наименован 29. 7. 1864.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: НЕ 2 (Н. Радојчић). – Савременици и последници Ρ 425/6 (В. Алексијевић). – ЕЈ 6 (Ј. Ј.). – JKL 486–487 (V. Milinčević). – ЕСИ 494 (П. Крестић). – LPJ 4, 281–282 (Р. Adamović)

Некролог: БК З (1897) 383–384 (Аноним). – СКА Год. 11 (1899) 89–91 (J. М. Жујовић)

Фотографија: САНУ–Ф 132