АЋИМ МЕДОВИЋ
Лекар и писац;
Подвизов, 8. 5. 1815 – Београд, 11/23. 5. 1893

др медицине, секретар санитетског одељења у Попечитељству унутрашњих дела, физикус пожаревачког округа и професор Велике школе у Београду (судска медицина)

ДСС: кореспондентни члан од 28. 12. 1847.

СУД: редовни члан Одсека за науке природословне и математичке наименован 29. 7. 1864; секретар Одсека за науке природословне и математичке СУД (1869–1870)

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: ME 4 (Z. L.)

Некролог: Јавор 22 (1893) 264 (Аноним). – СКА Год. 7 (1894) 181 (M. Ђ. Милићевић). – СА 1 (1898) 37–39 (M. Радовановић)

Фотографија: САНУ–Ф 133, 133/1