Славко Ментус
Физикохемичар
Сарајево, 28. 7. 1946.

редовни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 5. 11. 2009.
За редовног члана изабран 5. 11. 2015.

Област рада
физичка хемија и електрохемија неводених средина, електрохемијска кинетика, електродни материјали за конверзију енергије 

Школска спрема
Природно-математички факултет Универзитета у Београду, основне студије (1969), магистарске студије (1971) и докторат, др физичкохемијских наука (1975);
постдокторска усавршавања: Институт за физичку хемију и електрохемију на Универзитету Карлсруе, Немачка; Институт за испитивање материјала Украјинске академије наука, Кијев, Украјина; Лабораторијa за чврсте јонске проводнике Универзитета у Греноблу, Француска

Запослење
Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду, редовни професор (од 1995); декан (2004 – 2009); шеф Катедре за електрохемију и хемијску кинетику Факултета за физичку хемију (2001 – 2004); пензионисан

Чланство у одборима САНУ
Одбор за физичку хемију, председник (од 2015)

Приступна академска беседа
„Секундарни електрохемијски извори енергије са интеркалатним електродним материјалима“ (11. 5. 2016)

Чланство у стручним удружењима
Српско хемијско друштво; Друштво физикохемичара Србије; Друштво за истраживање материјала Србије; International Society of Electrochemistry; The Electrochemical Society (Pennington, USA)

 Уреднички рад
Гласник хемичара и технолога Републике Српске, члан уређивачког одбора; Flogiston, члан уређивачког одбора; Ecologica − часопис Друштва за заштиту животне средине Србије „Ecologica“, члан тима одговорних уредника; бивши или актуелни члан уређивачких одбора у часописима: Electrochemistry Communications, ElectrochimicaActa, International Journal of Hydrogen Energy, Journal of Power Sources, ChemElectroChem, Journal of Solid State Electrochemistry, Journal of Electroanalytical Chemistry, Energy and Fuels, Carbon, Journal of Alloys and Compounds, Materials Chemistry and Physics, Applied Surface Science, Physical Chemistry Chemical Physics, Ionics, Journal of Physical Chemistry, Synthetic Metals, Chemical Papers, ACS Catalysis, ACS Applied Materials & Interfaces, ACS Chemistry of Materials, Journal of Materials Chemistry A, RSC Advances, ACS Industrial & Engineering Chemistry Research, Chemical Engineering Communications, Materials Research Bulletin, Analyst, Nano, Bioresources, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, и ThermochimicaActa

Признања и награде
Повеља „проф. др Војислав К. Стојановић“ УУПН Србије;
Награда Привредне коморе Београда за иновациони рад;
захвалнице издавачких кућа Elsevier, Springer, American Chemical Society Publications и Royal Society of Chemistry Publishing за рецензентски рад;
Повеља Српског хемијског друштва