Федор Месингер
Метеорологија
Сремска Митровица, 7.3.1933.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 15. 12. 1983.
За редовног члана изабран 26. 10. 2000.

Школска спрема
Докторске студије (1960) на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду, доктор метеоролошких наука

Запослење
Природно-математички факултет Универзитета у Београду, редовни професор (од 1980). У пензији.

Приступна академска беседа
Саопштење: „Прогноза времена као математичко-физички проблем“. Глас / САНУ. 349 (1987). Беседа: „Нумеричка прогноза времена: проблем, где смо и шта можемо да очекујемо? Поуке од Ета модела“. (24. 5. 2001), Bulletin CXXIV de l’Académie serbe des sciences et des arts – 2003. Classe des sciences mathématiques et naturelles, Sciences naturelles, No 40, 25‒61.

Чланство у другим академијама
Европска академија, Лондон (1990);
Евроазијска академија наука (2018)

Чланство у стручним удружењима
Метеоролошко друштво Србије; Америчко метеоролошко друштвo.

Уреднички рад
Meteorology and Atmospheric Physics; Monthly Weather Review.
Зборници радова са међународних симпозијума САНУ посвећених обележавању годишњица рођења Милутина Миланковића, 2004. и 2009. године.

Одбори
Одбор за доделу Вилхелм Бјеркнесове медаље Европског друштва за гео-наукe (2002‒2010);
Председник Комисије атмосферских наука Светске метеоролошке организације (1982‒1990);
Председник (1980–1983) и секретар (1975–1980) Међународне комисије за динамичку метеорологију Међународне асоцијације за метеорологију и атмосферске науке; Међуодељењски одбор САНУ за климатски систем Земље и дело Милутина Милаковића.

Признања и награде
Награда „Боривоје Добриловић“ Светске метеоролошке организације;
Повеља Савезног хидрометереолошког завода (1997);
Признање са плакетом ПМФ-а (1988);
Звање „fellow“ Америчког метеоролошког друштва (2000);
Вилхелм Бјеркнесова медаља Европског геофизичког друштва (2001). (www.egu.eu/egs/medalists/mesinger01.htm)

Биографије и библиографије
Годишњак / САНУ 91 (1985) 287‒291; 92 (1986) 463‒465; 103 (1997) 481‒487.
Одабрана библиографија