ДРАГАН МИЦИЋ
Лекар
Београд, 13. 1. 1950.

редовни члан

Одељење медицинских наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 30. 10. 2003.
За редовног члана изабран 5. 11. 2009.

Област рада
Ендокринологија

Школска спрема
Медицински факултет Универзитета у Београду, основне студије (1974), магистарске студије (1977) и докторат (1981); Специјалистички испит из Интерне медицине (1981);
Усавршавања: као стипендиста Министарства за науку Србије боравио је у Универзитетској клиници у Улму (Западна Немачка) код проф. др Е. Pfeiffer-a (1981);
као стипендиста British Council-a усавршавао се у St. Bartholomew’s Hospital у Лондону (Енглеска) код проф. др М. Besser-a (1986); као стипендиста Међународног завода за научну и техничку сарадњу Србије усавршавао се у два наврата у Middlesex Hospital у Лондону (Енглеска) код проф. др H. S. Jacobs-a (1987. и 1988); кao стипендиста Министарства за науку Србије усавршавао се на Јослиновом институту за дијабетес у Бостону (САД) код проф. др D. Simonson-a и у Peter Bent Brigham Hospital на Универзитету Харвард у Бостону (САД) код проф. др G. Williams-a; завршио последипломски курс из ендокринологије у организацији EFES (European Federation of Endocrine Societies) y Aiugva Blava, Шпанија; као стипендиста Универзитета у Santiago de Compostela, Шпанија (1994); усавршавао се из дијабетологије у Steno Memorial Hospital, Копенхаген, Данска, код проф. др Н. Parving-a (1998)

Запослење
Медицински факултет Универзитета у Београду, редовни професор (1996); Интерна клиника А, Београд (1976–)

Функције у САНУ
Секретар Одељења медицинских наука (2015–)

Чланству у одборима САНУ
Одбор за биомедицинска истраживања

Приступна академска беседа
„Ефекти примене нових секретагога за хормон раста у метаболичким обољењима“, саопштење одржано 28. 1. 2004.

Чланство у стручним удружењима
Српско лекарско друштво; Европска асоцијација за проучавање дијабетеса (EASD); Интернационална дијабетска федерације (IDF); Америчка асоцијације за дијабетес (ADA); Европска неуроендокринолошка асоцијација (ENEA); Европско удружења за проучавање гојазности (EASO); Интернационално удружења за проучавање гојазности (IASO)

Признања и награде
Захвалница Српског лекарског друштва (1982);
Диплома Српског лекарског друштва (1987);
Плакета Српског лекарског друштва (1989);
Повеља Српског лекарског друштва (1995);
Годишња награда за научни рад из подручја дијабетологије „Вук Врховац“, Загреб (1981);
Годишњa наградa за научноистраживачки рад Српског лекарског друштва, Београд (1999);
потпредседник Европске асоцијације за изучавање гојазности са седиштем у Лондону

Биографије и библиографије
Год./САНУ 110 (2004) 429–470.