ГАБРИЈЕЛ МИЈЕ (Gabriel Millet)
Византолог, естетичар и историчар уметности;
Сен Луи \Сенегал\, 17. 4. 1867 – Париз, 8. 5. 1953

професор на College de France

СКА: дописник Академије философских наука од 16. 2. 1920.

САНУ: дописни члан Одељења друштвених наука од 22. 3. 1948.

Биографија, библиографија: НЕ 2 (М. Ибровац). – СКА Год. 28 (1921) 315–318. – ELU 3 (G. Subotić). – ЕСИ 496–497 (М. Глигоријевић-Максимовић)

Некролог: Byz. 22 (1952) 519–525 (A. Grabar). – RES 30 (1953) 320–322 (A. Grabar). – REB 12 (1954) 294–298 (A. Frolow). – ПКЈИФ 20 : 3–4 (1954) 389–390 (C. Радојчић). – Књижевне новине 1:7 (25. фебр.. 1954) 8 (Р. Љубинковић). – Старинар н. с 3–4 (1955) 300–301 (Ђ. Бошковић). – Zbornik za umetnosno zgodovino n. s. 8 (1970) 261 (Fr. Stele)

Фотографија: САНУ–Ф 361