ЈАН МИКУСИЊСКИ (Mikusinski Jan)
Математичар;
Станиславов, 3. 4. 1913 – Катовице, 27. 7. 1987

професор универзитета: Универзитет у Катовицама, редовни од 1960; директор Математичког института ПАН у Катовицама (од 1975)

САНУ: одељење природно-математичких наука: инострани члан од 22. 5. 1975.

Признања: dr hc Универзитета у Ростоку (1970); Државна награда 2. реда (1953); Медаља десетогодишњице Републике Пољске (1955); Орден Официрски крст Polonia Restituta (1969)

Некролог: Год. / САНУ 95 (1989) 691–693 (Б. Станковић)