МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ
Грађевински инжењер;
Даљ, 16/28. 5. 1879 – Београд, 12. 12. 1958

др технике, професор Универзитета у Београду; примењена математика

СКА: дописник Академије природних наука од 16. 2. 1920; прави члан Академије природних наука од 18. 2. 1924; секретар Академије природних наука СКА од 16. 5. 1935. до 7. 3. 1937; од 19. 7. до 6. 10. 1941. [в.д.]; од 29. 3. 1947. до 22. 3. 1948. [ван функције: 3. 5. до 17. 7. 1947]

САНУ: редовни члан Одељења пририродно-математичких наука и Одељења техничких наука од 22. 3. 1948; члан Одбора за вођење послова Академије од 3. 5. до 17. 7. 1947; потпредседник САН од 22. 3. 1948. до 12. 12. 1958. [ван функције: 1. 10. 1957 – 12. 12. 1958]

Приступна беседа: Календар земљине прошлости. Шт.: СКА Глас 117 (1926) 1–9. Проглашен 7. 3. 1925. (СКА Год. 33 (1924) 133, 162)

Биографија, библиографија: НЕ 2 (М. Недић). – СКА Год. 28 (1921) 263–268 и 41 (1933) 180–183; САН Год. 52 (1948) 160–166 и 63 (1957) 250–251. – Poggendorff 6 (1938) 1733 и 7 (1975) 3279–3280. – EJ 6 (Т. Anđelić). – M. Инђић: Библиографија Милутина Миланковића. (САНУ 1994). – LPJ 4, 393–394 (Đ. Perić)

Некролог: Гл. САН 10 (1958) 406–416 (A. Белић, В. Мишковић, Ђ. Лазревић). – Publications de lѣlnstitut mathématique de lѣAcadémie serbe des sciences 12 (1958) VII—XII (V. V. Mišković). – Vesnik Društva matematičara i fizičara NR Srbije 10 (1958) 3–6 (T. Pejović) i 7–10 (T. Anđelić). – ЗМС/ПН 16 (1959) 139–141 (Аноним). – Österreichische Ingenieur Zeitschrift 2(1959) 158–159 (L. Richter)

Фотографија: САНУ–Ф 240, 240/1–4г