НИКОДИМ МИЛАШ (световно име Никола)
Шибеник, 4/16. 4. 1845 – Дубровник, 20. 3. 1915

[1930. пренет у Шибеник] епископ, канониста и историчар (црквено право)
епископ далматинско-истријски

СУД: дописни члан од 27. 2. 1883.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892; дописник Академије друштвених наука од 31. 1. 1902.

Биографија, библиографија: HE 2 (P. Грујић). – EJ 6 (R. Veselinovič). – СКА Год. 15 (1902) 288–292. – BLGS 3 (1979) 207–210 (Đ. Slijepčević, Ρ. Η. Dörr). – ЕСИ 501–502 (P. Поповић). – КМЕ 2, 672-673 (Р. Поптодоров). – Богословље 5 (1930) 265–270 (С. Станковић). – Н. Милаш: Словенски апостоли Кирил и Методије и истина православља. Београд 1985. Стр. 454–478 (Љ. Дурковић-Јакшић)

Фотографија: САНУ–Ф 362, 362/1