ШТЕФАН МИЛКУ (Milcou Stefan Marius)
Лекар;
Крајова, 15. 8. 1903 – Букурешт, 1. 12. 1997

професор универзитета : Медицински факултет у Букурешту

САНУ: Одељење медицинских наука: инострани члан од 7. 5. 1981.

Признања: dr hc Универзитета у Будимпешти и у Ренсу; Државна награда СР Румуније

Некролог: Год. / САНУ 106 (2000) 467-468 (Љ. Ракић)