МИЛОШ МИЛОЈЕВИЋ
Књижевник, историчар и политичар;
Црна Бара код Богатића, 16. 10. 1840 – Београд, 24. 6/6. 7. 1897

професор и директор гимназије (Ваљево, Београд и Лесковац) и управник и професор Богословије у Београду

СУД: редовни члан Одбора за науке државне и историјске од 25. 1. 1870. и Одбора за науке философске и филолошке

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: Дод. Поменику, 90–91 (М. Ђ. Милићевић). – Споменица Друштва св. Саве 1886–1936. Бгд 1936. Стр. 60–63 (Ј. Хаџи-Васиљевић). – НЕ 2 (Н. Радојчић). – Савременици и последници Ρ 425/6 (В. Алексијевић). – ЕСИ 507 (М. Шуица)

Некролог: БК 3 (1897) 863–864 (Аноним). – СКА Год. 11 (1898) 91–93 (Ј. Жујовић). – Браство 8 (1899) 379–400 (3. Р. Поповић)

Фотографија: САНУ–Ф 137, 137/1