СЛОБОДАН МИЛОСАВЉЕВИЋ
Хемија (примењена спектроскопија)
Београд, 30. 12. 1941.

редовни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 5. 11. 2009.
За редовног члана изабран 8. 11. 2018.

Школска спрема
Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, oсновне студије; Природно-математички факултет (сада Хемијски факултет) Универзитета у Београду, магистарске и докторске студије;
The Polytechnic of North London, постдокторске студије (1976‒1979);
Висока савезна техничка школа (ETH), Цирих, специјализација

Запослење
Институт за примену нуклеарне енергије у пољопривреди, ветеринарству и шумарству (данас ИНЕП) Београд (1965‒1966), приправник;
Одељење за органску синтезу Института за хемију, технологију и металургију/ИХТМ (данас Центар за хемију/ИХТМ), Београд (1966‒1970), сарадник;
Хемијски институт Природно-математичког факултета Универзитета у Београду (данас, Хемијски факултет) (1970‒1974), асистент;
Одсек за хемијске и физичко-хемијске науке, ПМФ Универзитета у Београду (1979‒1986), доцент;
Хемијски факултет Универзитета у Београду (1986‒1992), ванредни професор; редовни професор (1992); одлазак у пензију (2009); професор емеритус (2012).

Функције у САНУ
Председник Савета Галерије науке и технике САНУ

Чланство у одборима САНУ
Одбор за проучавање флоре и вегетације Србије (март 2018)

Признања и награде
Захвалница Биолошког факултета Универзитета у Београду за одржавање светле традиције просветитељства и допринос у даљем развијању биолошких наука у Србији (1995);
Медаља Српског хемијског друштва за трајан и изванредан допринос науци (2006)

Биографија и библиографија
Библиографија