НАДА МИЛОШЕВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ
Историчар књижевности
Београд, 2. 12. 1934.

редовни члан

Одељење језика и књижевности

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабрана 30. 10. 2003.
За редовног члана изабрана 1. 11. 2012.

Област рада
Српска народна књижевност, фолклористика

Школска спрема
Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за југословенску (српску) књижевност, основне студије (1959), магистарске студије (1962) и докторат (1970)

Запослење
Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за српску књижевност, редовни професор (1985) у пензији

Чланство у стручним удружењима
Одељење за књижевност и језик Матице српске, члан одбора; Европско друштво културе (SEC); Друштво за српски језик и књижевност Србије; Folklore Fellows при Финској академији наука; Међународно друштво за проучавање народне прозе (International Society for Folk Narrative Research); Удружење књижевника Србије

Уреднички рад
Српска енциклопедија, члан уређивачког одбора; едиција Студије о Србима, члан уређивачког одбора; Даница, уредник (1994–); Библиотека Вуков сабор, РАД – КПЗ Србије, уредник; Прилози за књижевност, историју и фолклор, члан уредништва; Анали Филолошког факултета, члан уредништва; Oral tradition, члан уредништва (1986–)

Награде и признања
Почасни члан Комисије за фолклор при Међународном славистичком комитету;
носилац Повеље почасног члана Славистичког друштва Србије;
Вукова Повеља за истраживање националне културе и педагошке баштине;
Повеља за животно дело „Миле Недељковић“;
Почасни председник Удружења фолклориста Србије;
Награда „Младен Лесковац“ Матице српске;
Награда „Златна српска књижевност“  Фонда Александра Арнаутовића „за изузетан допринос изучавању књижевне српске науке“

Биографије и библиографије
Год. / САНУ. 111 (2005) 607–634.